Sluiten

Opleiding

VOP cursus

Om aan elektrische installaties, apparaten en gereedschappen te mogen werken is een bepaalde minimale deskundigheid vereist. Als werknemers zonder elektrotechnische achtergrond te maken krijgen met elektrische besturingen of elektrisch installaties, dan is aanvullende kennis vereist. Alleen een VOP’er mag elektrotechnische werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico uitvoeren. Hij dient tevens bij al zijn werkzaamheden op de hoogte te zijn van elektrische gevaren en het veilig stellen hiervan.

Doelgroep

Werknemers die weinig of geen elektrotechnische kennis hebben maar wel af en toe eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren.

In de cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Veiligheid
  • Basis theorie elektrotechniek
  • Veiligstellen van een (deel van) een machine
  • Elektromotoren
  • Frequentieregelaars
  • Besturingstechniek

In overleg kan de cursus klantspecifiek worden opgezet.

© Reijnhout Elektro B.V., 2024 | Website overzicht