Sluiten

Inspecties

Een ongeval op de werkvloer is een groot risico binnen een bedrijf met elektrische installaties. Jaarlijks lopen honderden medewerkers (ernstig) letsel op door slecht werkende machines. Door kortsluitingen of storingen ontstaat ook gemakkelijk brand. Veel van dit soort schade kan voorkomen worden door regelmatige controle.  Binnen Europa zijn er speciale keuringen opgesteld voor elektrische installaties. Reijnhout Elektro is een erkend bedrijf dat deze keuringen mag uitvoeren.

Arbo – wet

Medewerkers moeten zonder gevaar kunnen werken. De Arbo-wet stelt daarom eisen aan de veiligheid van elektrische installaties en gereedschappen. Veel verzekeringsmaatschappijen noemen expliciet in hun voorwaarden dat het bedrijf aan deze Arbo-eisen moet voldoen. Mocht er toch een ongeval zijn, dan checkt de verzekeraar altijd of het materiaal is gekeurd. Een jaarlijkse controle door de inspecteurs van Reijnhout Elektro kan veel schade voorkomen.

Wat houdt een keuring in?

Samen met onze klant inventariseren we eerst welke elektrische installaties er zijn. Daarna stellen een plan van aanpak op en voeren we de inspecties uit. De inspectie bestaat uit een visueel onderzoek, een meting en een beproeving. Voor bestaande installaties geldt de NEN 3140 keuring, voor nieuwe installaties is dat de NEN 1010. Beide keuringen hebben dezelfde norm. De resultaten van de keuring vatten we samen in een rapport. Mochten er gebreken zijn, dan kunnen we deze in overleg ook meteen aanpakken. Dit scheelt tijd én geld voor onze klanten.

Na de keuring

Als we de machines hebben goedgekeurd, worden die voorzien van een sticker waarop dat duidelijk staat. Daarnaast krijgt onze klant een geprint certificaat met alle relevante gegevens over de machine, de testresultaten en de vervaldatum van de keuring. Verder worden de machines opgenomen in ons Periodiek Keuringssysteem Machine (PKM). Reparaties voortkomend uit de keuring kunnen wij in overleg altijd voor u uitvoeren.

 

© Reijnhout Elektro B.V., 2024 | Website overzicht