Sluiten
31-03-2022

Gift ten bate van slachtoffers in Oekraïne

Medewerkers en directie Reijnhout Elektro B.V. doneren aan Giro555

Wat kunnen we doen?
De uitspraak: “We doen wat we kunnen.” wordt regelmatig gehoord binnen ons bedrijf. Aan de ene kant wordt daarmee aangegeven dat we al tot het uiterste zijn gegaan, anderzijds geeft het aan dat echt alles op alles wordt gezet om tot een goed resultaat te komen. Ook wij zijn natuurlijk opgeschrikt door de heftige beelden en berichten vanuit Oekraïne en Rusland. Het feit dat onschuldige burgers en mensen die met ons gelijkwaardig zijn worden getroffen door de gevolgen van een ongewenste oorlog geeft ons veel te denken. Vanzelf komt het gespreksonderwerp dan ook uit op de vraag: ”Wat kunnen we doen?”. We hopen dat er snel een einde komt aan het leed en de verwarring in deze wereld. De maatschappij is niet gebaat bij oorlogen en ruzies.

Teamgeest en betrokkenheid
De open en vertrouwelijke sfeer bij Reijnhout Elektro B.V. maakt belangrijke zaken makkelijk bespreekbaar. Naast de diverse werkzaamheden is er ook oog en oor voor sociale aangelegenheden, natuurlijk individueel en gelukkig ook maatschappelijk. Het feit dat vanuit de medewerkers het idee is geopperd om gezamenlijk een donatie te doen aan Giro 555 voor de noodhulp aan Oekraïne geeft daar blijk van en daar zijn we ook trots op. Dit betekent niet dat er automatisch unaniem mee ingestemd wordt. Zo hoort het ook te zijn in een volwassen organisatie. De argumenten en meningen worden verzameld en op waarde geschat en vervolgens wordt de beste keus van dat moment gemaakt.

Wat we doen…
We voegen de daad bij het woord en doneren het door de directie verdubbelde saldo van de spaarpot van de personeelsvereniging aan Giro555 om zodoende ons steentje bij te dragen aan de hulpverlening die door de 11 samenwerkende hulporganisaties achter dit gironummer wordt gecoördineerd. Het is een kleine druppel op een gloeiende plaat, dat realiseren wij ons. Daarom doen we ook een wens: hopelijk blijft het dankzij vele donaties doordruppelen totdat de plaat niet meer gloeit. Laten we blijven doen wat we kunnen!

© Reijnhout Elektro B.V., 2024 | Website overzicht