Sluiten
02-07-2020

NEN 3140 Veilig op vakantie

NEN 3140 keuring zorgt voor een veilig gevoel
Veiligheid op de werkvloer is cruciaal voor de gezondheid van ons allemaal. Ongeacht ons beroep hoort de taak: “verantwoordelijkheid nemen voor ieders veiligheid” bovenaan onze todo-list te staan. Aandacht en bewustwording zorgen ervoor dat risico’s worden beperkt tot het minimum. Ook op elektrotechnisch gebied zijn er veel middelen ontwikkeld om ongevallen te voorkomen. Eén van beste manieren om te kunnen aantonen dat ons veiligheidsniveau voldoende hoog is bestaat uit de NEN 3140 inspectie.

Praktische en passende regelmaat
Het is heerlijk eenvoudig om de NEN 3140 toe te passen in vrijwel elke organisatie. Globaal gezien zou je kunnen stellen dat dankzij deze inspectie de elektrische arbeidsmiddelen en installaties periodiek worden gekeurd. Afhankelijk van de staat van de middelen worden risico’s geclassificeerd. Op basis van deze uitkomsten wordt een tijdvak voor de eerstvolgende inspectie geadviseerd. Zowel voor de eigenaar, de installatieverantwoordelijke, de medewerkers als ook de verzekeraar is een NEN 3140 rapport een bijzonder waardevol document. Afhankelijk van omstandigheden, installatie-ouderdom en gesignaleerde risico’s kunnen we soms zelfs volstaan met een keuring eens per vijf jaar.

Doelmatigheid dankzij ervaring
Reijnhout Elektro B.V. is een kosteneffectieve organisatie. Gemotiveerde medewerkers met een passende opleiding en een langdurige staat van dienst staan garant voor efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. We ontzorgen klanten door te zorgen voor een goed werkende installatie. Korte lijnen en vertrouwde contactpersonen verhogen de productiviteit. We staan voor u klaar met advies, keuring en aanpassing. Bel 0113-382589 voor een afspraak.

© Reijnhout Elektro B.V., 2024 | Website overzicht